Czym jest biznes coaching?

Coaching to proces, w którym zwykle udział bierze klient i jego coach. Czasami zdarzają się również grupowe formy treningu, na których wspomniany wyżej trener za pomocą odpowiednich pytań i metod, pracuje z odbiorcami nad wybranymi wcześniej kwestiami. Specjalista nie doradza i nie daje gotowych rozwiązań. Jego zadaniem jest stymulowanie osoby coachowanej za pomocą wybranych technik rozwoju osobistego. Dzięki temu klient ma za zadanie znaleźć najlepsze rozwiązanie i odkryć nowe sposoby realizacji projektów.

Kilka słów o treningu

Trening to metoda rozwoju osobistego, odbywająca się najczęściej w grupie. Dzięki szkoleniu klienci nabywają i rozwijają określone umiejętności i kompetencje, dzięki którym mogą szybciej realizować zadania i odkrywać nowe kompetencje. Coraz więcej szefów dużych firm korzysta z usług profesjonalnych trenerów, inwestując w rozwój swoich pracowników. Wiedza i doświadczenie płynące z takich lekcji mogą szybko zaprocentować zwiększeniem wydajności, udoskonaleniem umiejętności i co za tym idzie – poprawą własnej wartości.

Biznes coaching

Biznes coaching przeprowadzany jest najczęściej na życzenie szefa lub właściciela firmy, który tego typu trening traktuje w kategorii inwestycji w zespół lub grupę pracowników. Tematem takich zajęć jest najczęściej zwiększenie wydajności i odkrywanie potencjału do realizacji nowych zadań i projektów. Dobrze przeprowadzony coaching jest skutecznym narzędziem, który może zmienić nastawienie pracownika do obowiązków i pokazać mu szersze perspektywy związane z awansem i lepszym wynagrodzeniem. Warto jednak zaznaczyć, że aby trening był udany, powinien mu przewodzić profesjonalny trener. Korzystanie z usług niedoświadczonych osób, które bazują jedynie na wiedzy teoretycznej, może przynieść skutki odwrotne do oczekiwanych. Wiele osób właśnie w ten sposób zraziło się do tematu rozwoju osobistego i coachingu.

Podsumowanie

Coaching to skuteczne i szybkie narzędzie, które przedstawione w odpowiedni sposób przez doświadczonego trenera może przynieść wysokie rezultaty i znacząco poprawić jakość i szybkość wykonywanych zadań. Dodatkowa motywacja pozwala zwiększyć osiągi, a nawet poprawić atmosferę panującą w zespole. Każdy szef powinien rozważyć tego rodzaju szkolenie.

Redakcja Autor