Czym wyróżniają się dobrze prowadzone szkolenia BHP?

Szkolenia BHP podzielić można na wstępne oraz okresowe. To jedne z obowiązkowych punktów do zaliczenia przed podjęciem zatrudnienia na danym stanowisku. Obecnie szkolenia BHP prowadzone być mogą w różnorodny sposób i przez rozmaite osoby – także te z firmy zewnętrznej. Co jednak ma wpływ na ich jakość? Sprawdziliśmy to – zapraszamy do lektury naszego wpisu!

Merytoryczna strona szkolenia

O żadnym szkoleniu BHP nie powiemy, że jest dobre, jeśli będzie prowadzone przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy. Dlatego też podczas prowadzenia spotkań szkoleniowych warto skupiać się przede wszystkim na jasnym i klarownym przedstawieniu tej niezwykle ważnej wiedzy. Istotą profesjonalnych szkoleń BHP będzie nie tylko przedstawienie zagadnień teoretycznych, ale również sprawienie, by słuchacze wyszli ze szkolenia z cenną wiedzą wynikającą także z interakcji z prowadzącym lub prowadzącymi.

Techniczny aspekt prowadzenia szkoleń

Szkolenia BHP to wystąpienia publiczne. Warto więc się do nich odpowiednio przygotować – także psychicznie. Dobrze jest umieć sprawić pozytywne pierwsze wrażenie, potrafić zainteresować tematem także nawet liczniejszą grupę słuchaczy oraz potrafić przekazywać wiedzę w sposób porządkowany i spokojny. Wówczas sprawienie wrażenia pełnego profesjonalizmu nie będzie wcale trudne. Do tego warto dodać, by nieustannie pracować nad tym, by prowadzone szkolenia BHP były ciekawe. Wzbudzając realne zainteresowanie słuchaczy, ma się dużo większą szansę na to, że uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu rzeczywiście wyjdą z konkretną wiedzą, którą później będą mogli zastosować w pracy. Ciekawy, nieszablonowy, ale i dopasowany poziomem do stanu wiedzy słuchaczy – taki powinien być idealny język wystąpień publicznych. Warto też nieustannie podnosić swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności prowadzenia jak najbardziej efektywnych szkoleń. W przypadku zaś gdy mamy wrażenie, że nie podołamy wyzwaniu – warto powierzyć zadanie przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia BHP firmie zewnętrznej.

Redakcja Autor